เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  1
Visits:  230,117
Today:  41
PageView/Month:  329
Last Update:  29/8/2565

ระเบียบของสหกรณ์
  >>ระเบียบสหกรณ์ฯ <<
 
ข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2553
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2554 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2558 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6)
 ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7)
 ดาวน์โหลด
   
รายงานกิจการประจำปี 2564
 
     
<<<ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด>>>  
ข่าวสารองค์กร

กิจกรรม

         

1 กรกฎาคม 2565 สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมจับรางวัล ตามโครงการลุ้นรับโชคกับสหกรณ์ และโครงการสมาชิกร่วมใจถือหุ้นเพิ่มทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

>> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

         

ประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง 5 กรกฎาคม 2565

>> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

         

    24 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น. สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 โดยมี นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสท้าน  วรรณา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อมอบเงินค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ที่นำข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการฯ ณ ตลาดสินค้าเกษตร ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 

 >> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

         

  14 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการปล่อยน้ำเข้าทุ่งบางระกำ ตามแผนการปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปีให้เร็วขึ้น เพื่อลดผลกระทบผลผลิตเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลาก ณ บริเวณคลองแยงมุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทางสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด นำโดยนายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ พร้อมคณะบุคลากร เข้าร่วมให้การต้อนรับ  

>> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

         

    14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. สหกรณ์ฯ นำโดยนายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่17,18พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เพื่อดูการดำเนินงานของสหกรณ์ และติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด ตามที่สหกรณ์ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์   >> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

         

   26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด นำโดย นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" โดยได้รับเกียรติจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน #วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  >> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

 

 
 
***สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด รับซื้อข้าวจากชาวนาในพื้นที่ เพื่อนำมาบรรจุถุงขาย เป็นการกระจายผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับชาวนา
 
***รายการคนไทยหัวใจเกษตร
 
 
Online:  1
Visits:  230,117
Today:  41
PageView/Month:  329