เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  1
Visits:  199,605
Today:  25
PageView/Month:  3,337
Last Update:  20/1/2565
ระเบียบของสหกรณ์
  >>ระเบียบสหกรณ์ฯ <<
 
ข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2553
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2554 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2558 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6)
 ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7)
 ดาวน์โหลด
   
 รายงานกิจการประจำปี 2563  
 
     
<<<ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด>>>  
ข่าวสารองค์กร

 >> ข่าวสารทั้งหมด <<
กิจกรรม

          

      18 มกราคม 2565 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด นำโดยนายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ เข้าพบท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ #รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อขอพร และรับฟังนโยบายเพื่อนำไปปรับใช้พัฒนาสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

>> ดูภาพเพิ่มเติม <<

          

    14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สหกรณ์ฯ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลหนองแขม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  

>> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

          


   11 มกราคม 2565 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด นำโดย นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ และน.ส.ปิยาพัชร สุจรรยา ผู้จัดการ ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างห้องน้ำ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธานี ถือแก้ว สาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานในพิธี ซึ่งสหกรณ์ฯได้มอบเงินทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 20,000 บาท พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มตราสหกรณ์ จำนวน 20 โหล เพื่อใช้ในงานพิธีดังกล่าว  >> ดูภาพเพิ่มเติม <<

          


  27 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ฯ ได้เข้าพบท่านผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมอบกระเช้าอวยพรและขอพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 และเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวสารพันธ์ุ กข.43 ของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ให้เป็นที่รู้จัก ณ #กรมส่งเสริมสหกรณ์ #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  >> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

          

  1 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ฯ ได้เข้าดูธุรกิจต่างๆ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิต และรวบรวมข้าวคุณภาพจากสมาชิกสหกรณ์  

>> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

          
      17 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ได้จัดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อชี้แจงงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน แก่สมาชิกของสหกรณ์ จุดที่ 1 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด และจุดที่ 2 ณ ตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์  

 

 
 
***สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด รับซื้อข้าวจากชาวนาในพื้นที่ เพื่อนำมาบรรจุถุงขาย เป็นการกระจายผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับชาวนา
 
***รายการคนไทยหัวใจเกษตร
 
 
Online:  1
Visits:  199,605
Today:  25
PageView/Month:  3,337