เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  4
Visits:  186,512
Today:  124
PageView/Month:  2,715
Last Update:  10/9/2564
ระเบียบของสหกรณ์
  >>ระเบียบสหกรณ์ฯ <<
 
ข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2553
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2554 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2558 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6)
 ดาวน์โหลด
   
 รายงานกิจการประจำปี 2563  
 
 
<<<ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด>>>  
ข่าวสารองค์กร
 ประกาศ เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างไซโลเป่าลมเย็น ขนาด 3,000 ตัน พร้อมโรงคลุม
 >> ข่าวสารทั้งหมด <<
กิจกรรม
               
 13 ตุลาคม  2563 เวลา 08.30 น.  
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิราม, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, และประชาชนชาวอำเภอพรหมพิราม ณ ลานอเนกประสงค์หน้าธนาคารออมสิน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

              
18 กันยายน  2563 เวลา 13.00 น. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดใช้เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก ขนาด 500 ตันต่อวันของสหกรณ์ฯ  และมอบเงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 5 สหกรณ์ โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ จุดบริการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด (สาขา1) ตำบลหอกลอง  อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 
              
 
28 สิงหาคม 2563  สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 47  "เพื่อแถลงงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน สิ้นสุดปีการบัญชี 31 มีนาคม 2563" โดยมีนายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์ฯ บ้านคลองแค ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 
 
***สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด รับซื้อข้าวจากชาวนาในพื้นที่ เพื่อนำมาบรรจุถุงขาย เป็นการกระจายผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับชาวนา
 
***รายการคนไทยหัวใจเกษตร
 
 
Online:  4
Visits:  186,512
Today:  124
PageView/Month:  2,715